Thời gian Thứ trận đấu Loạt trận Nội dung Vận động viên – Đơn vị Vận động viên – Đơn vị Sân số Ghi chú
Sáng 12/11 1 1 Đôi nam Tùng, Hưng - (KHCB) Việt, Linh - (Dược) 1 Bảng A
Sáng 12/11 2 1 Đôi nam Bình, Hiếu - (BVT) Giang, Luân - (ĐD) 2 Bảng B
Sáng 12/11 3 1 Đôi nam Cương, Doanh - (YHCS) T.Anh, Phát - (PB) 3 Bảng C
Sáng 12/11 4 2 Đôi nam nữ D.Anh, Quỳnh - (KHCB) Nhàn, Diệp - (PB) 1 V1
Sáng 12/11 5 2 Đôi nam nữ Kiên, Tuyết - (ĐD) Thư, Ngọc - (Dược) 2 V1
Sáng 12/11 6 2 Đôi nữ Hạnh, Trang - (RHM) Linh, Hạnh - (BVT) 3 Bảng A
Sáng 12/11 7 3 Đôi nữ Thủy, Hương - (YHCS) L.Anh, Hằng - (PB) 3 Bảng B
Sáng 12/11 8 3 Đôi nam Nam, Khương - (TYCC) Tùng, Hưng - (KHCB) 2 Bảng A
Sáng 12/11 9 3 Đôi nam Chiến, Học - (NNSN) Bình, Hiếu - (BVT) 1 Bảng B
Sáng 12/11 10 4 Đôi nam Thành, Bình - (RHM) Cương, Doanh - (YHCS) 1 Bảng C
Sáng 12/11 11 4 Đôi nam nữ Thành, Hạnh - (RHM) Thư, Ngọc - (Dược) 2 V2
Sáng 12/11 12 4 Đôi nam nữ D.Anh, Quỳnh - (KHCB) Kiên, Tuyết - (ĐD) 3 V2
Sáng 12/11 13 5 Đôi nữ Oanh, Hương - (ĐD) Hạnh, Trang - (RHM) 3 Bảng A
Sáng 12/11 14 5 Đôi nữ Hương, Diễm - (YTCC) Thủy, Hương - (YHCS) 2 Bảng B
Sáng 12/11 15 5 Đôi nam Việt, Linh - (Dược) Nam, Khương - (TYCC) 1 Bảng A
Sáng 12/11 16 6 Đôi nam Giang, Luân - (ĐD) Chiến, Học - (NNSN) 1 Bảng B
Sáng 12/11 17 6 Đôi nam nữ Nhàn, Diệp - (PB) Kiên, Tuyết - (ĐD) 2 V3
Sáng 12/11 18 6 Đôi nam nữ Thành, Hạnh - (RHM) D.Anh, Quỳnh - (KHCB) 3 V3
Sáng 12/11 19 7 Đôi nam T.Anh, Phát - (PB) Thành, Bình - (RHM) 1 Bảng C
Sáng 12/11 20 7 Đôi nữ Linh, Hạnh - (BVT) Oanh, Hương - (ĐD) 2 Bảng A
Sáng 12/11 21 7 Đôi nữ L.Anh, Hằng - (PB) Hương, Diễm - (YTCC) 3 Bảng B
Chiều 12/11 22 1 Đôi nam nữ Thư, Ngọc - (Dược) D.Anh, Quỳnh - (KHCB) 3 V4
Chiều 12/11 23 1 Đôi nam nữ Nhàn, Diệp - (PB) Thành, Hạnh - (RHM) 2 V4
Chiều 12/11 24 1 Đôi nam<45T Vinh, Thanh- (PB) Minh,Chính - (BVT) 1  
Chiều 12/11 25 2 Đôi nữ Nhất A Nhì B 3  
Chiều 12/11 26 2 Đôi nữ Nhất B Nhì A 2  
Chiều 12/11 27 2 Đôi nam Nhất A Nhất C 1  
Chiều 12/11 28 3 Đôi nam Nhất B Nhì cao điểm 2  
Chiều 12/11 29 3 Đôi nam<45T Lợi, Thành - (ĐD) Vinh, Thanh- (PB) 1  
Chiều 12/11 30 3 Đôi nam nữ Kiên, Tuyết - (ĐD) Thành, Hạnh - (RHM) 3 V5
Chiều 12/11 31 4 Đôi nam nữ Thư, Ngọc - (Dược) Nhàn, Diệp - (PB) 1 V5
Chiều 12/11 32 4 Đôi nam<45T Minh,Chính - (BVT) Lợi, Thành - (ĐD) 3  
Chiều 12/11 33 4 Chung kết đôi nữ 2  
Chiều 12/11 34 5 Chung kết đôi nam 1