Bấm vào đây để xem nội dung chi tiết;

Mẫu danh sách các trường hợp trở về từ TP Đà Nẵng;