Tỉnh đoàn tặng Bằng khen 4 cá nhân của Nhà trường có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2019.

Nhiệm kỳ 2017-2019, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Nhà trường được triển khai đồng bộ, có chiều sâu, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra. Các chương trình đồng hành với thanh niên được đẩy mạnh. Nhiều mô hình học tập được duy trì tốt thông qua các câu lạc bộ, đội, nhóm trong trường. Phong trào xung kích, tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng ngày sâu rộng và lan tỏa. Trong nhiệm kỳ, toàn trường có 2 sinh viên “5 tốt” cấp Trung ương, 31 sinh viên “5 tốt” cấp tỉnh, 38 sinh viên “5 tốt” cấp Đại học Thái Nguyên, 173 sinh viên “5 tốt” cấp Trường, 3 cán bộ Đoàn, Hội đạt giải thưởng Sao Tháng Giêng.

Với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, nhiệm kỳ 2019-2022, Đoàn trường tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, nghiên cứu khoa học trong sinh viên, giảng viên trẻ; làm tốt nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp sinh viên; tạo môi trường lành mạnh để sinh viên phấn đấu, cống hiến, rèn luyện và trưởng thành.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 21 đồng chí. Nhân dịp này, Tỉnh đoàn tặng Bằng khen cho tập thể Đoàn trường và 4 cá nhân; Đoàn Thanh niên Đại học Thái Nguyên khen thưởng 2 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017-2019.