Tin tức nổi bật:

Thông báo công khai danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn Chức danh GS, PGS năm 2017 tại HĐCDCS Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên

THÔNG BÁO

Vv công khai danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 tại HĐCDCS Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên

 

Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên năm 2017 (HĐCDGSCS Trường ĐHYD, ĐHTN) được thành lập theo Quyết định số 26/QĐ-HĐCDGSNN ngày 28/8/2017 của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước gồm 11 thành viên.

Thực hiện theo kế hoạch của HĐCDGSCS Trường ĐHYD, ĐHTN, trong các ngày 21 đến ngày 22/11/2017, HĐCDGSCS Trường ĐHYD, ĐHTN đã tiến hành 02 kỳ họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 cho các ứng viên.

HĐCDGSCS Trường ĐHYD, ĐHTN đã xem xét hồ sơ, nghe và đánh giá báo cáo kết quả NCKH&CN, đào tạo, thẩm định trình độ ngoại ngữ của từng ứng viên. Hội đồng tiến hành các biểu quyết công khai, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các ứng viên và thông qua nghị quyết kỳ họp, nhất trí gửi lên Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Y và HĐCDGS nhà nước hồ sơ và danh sách toàn bộ 08 ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2017, trong đó có 02 ứng viên ngoài Trường theo bản danh sách sau:

 

TT Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký

Ngành,chuyên ngành

Nơi công tác
1       Đặng Hoàng Anh PGS Y, Tâm thần Công đoàn Giáo dục Việt Nam
2       Phạm Công Chính PGS Y, Da liễu Trường ĐH Y Dược, ĐHTN
3       Nguyễn Thị Hoa PGS Y, Hóa sinh Trường ĐH Y Dược, ĐHTN
4       Nguyễn Thị Quỳnh Hoa PGS Y, YTCC Trường ĐH Y Dược, ĐHTN
5       Nguyễn Công Hoàng PGS Y, YTCC Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên
6       Phạm Kim Liên PGS Y, Nội khoa Trường ĐH Y Dược, ĐHTN
7       Trần Bảo Ngọc PGS Y, Ung thư Trường ĐH Y Dược, ĐHTN
8       Hạc Văn Vinh PGS Y, YTCC Trường ĐH Y Dược, ĐHTN

 

Hội đồng công khai kết quả đánh giá và danh sách các ứng viên trên website nhà Trường từ ngày 23/11/2017 đến ngày 29/11/2017. Các cán bộ, viên chức quan tâm theo dõi, nếu có kiến nghị về kết quả hoặc hồ sơ các ứng viên xin gửi ý kiến bằng văn bản đến HĐCDGSCS Trường ĐHYD, ĐHTN.

Địa chỉ liên hệ Phòng KHCN&HTQT, Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên ĐT: 02803851945,

Email: quanlykhoahoc@tnmc.edu.vn

Trân trọng!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC