Xem chi tiết Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển, thời gian, thủ tục xác nhận nhập học đại học chính quy tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên năm 2018 tại đây;