Tên đề tài: Nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và tác dụng giảm đau chống viêm của dược liệu sóng rắn thu hái tại Thái Nguyên

Mã số: B2014-TN04-01

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Quý Thái

Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên

Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Y Dược

Quyết định thành lập Hội đồng số: 3300/QĐ-BGDĐT ngày 08/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian:  15h00, ngày 10 tháng 10 năm 2017

Địa điểm: Phòng họp số 1, Tòa nhà 11 tầng, Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên.

Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin kết quả nghiên cứu