Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ Y học cho NCS Nguyễn Xuân Hòa

Tên đề tài: “Thực trạng an toàn bức xạ, sức khỏe, bệnh tật của nhân viên y tế tiếp xúc với bức xạ ion hóa và hiệu quả một số giải pháp can thiệp”

Chuyên ngành: Vệ sinh xã hội học và Tổ chức Y tế

Mã số: 62 72 01 64

Thời gian: 8 giờ 00 ngày 20 tháng 04 năm 2016

Địa điểm: Phòng bảo vệ luận văn 1, tầng 6 nhà 11 tầng, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

Kính mời quý vị quan tâm đến dự.