Thực hiện công văn số 768/ĐHTN ngày 16/5/2016 của Đại học Thái Nguyên về việc cử cán bộ tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo đến các đơn vị trong toàn trường các nội dung sau:

          1. Cử cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động tham gia coi thi và phục vụ thi đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

          - Có sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm, vô tư, trung thực;

          - Cán bộ có người thân (cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột; cha, mẹ, anh, chị, em ruột của vợ, chồng) dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016 tại cụm thi số 19 - Đại học Thái Nguyên vẫn được cử đi tham gia coi thi và phục vụ thi nhưng không được làm nhiệm vụ tại điểm thi có người thân dự thi; Sau khi các thí sinh nhận được giấy báo dự thi, cán bộ có người thân dự thi phải báo cáo ngay với Nhà trường về điểm dự thi để Nhà trường báo cáo Hội đồng thi bố trí làm nhiệm vụ ở những điểm thi khác.

          - Đối với cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng được cử tham gia coi thi phải đảm bảo 1 trong 2 tiêu chuẩn sau:

          + Là cán bộ giảng dạy;

          + Cán bộ thuộc khối hành chính, có trình độ đại học trở lên.

          2. Cử cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động tham gia công tác chấm thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016 với các môn Toán, Văn, Lịch sử, Địa lý và Ngoại ngữ, tiêu chuẩn như sau:

          - Là cán bộ giảng dạy trong biên chế, hợp đồng dài hạn, có ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cao, vô tư, trung thực, có ý thức bảo mật;

          - Có trình độ chuyên môn tốt, đang trực tiếp giảng dạy đúng môn được phân công chấm thi;

- Không có người thân dự thi THPT quốc gia năm 2016 tại cụm thi Đại học Thái Nguyên.

Đề nghị các đơn vị khẩn trương lập danh sách theo mẫu đính kèm thông báo, cụ thể: danh sách cán bộ coi thi, phục vụ thi theo mẫu 1, danh sách cán bộ chấm thi theo mẫu 2; các cán bộ không tham gia coi thi, chấm thi phải viết đơn theo mẫu 3. Các phòng, khoa, bộ môn trực thuộc trường tổng hợp danh sách và đơn gửi về bộ phận Tổ chức cán bộ, Phòng Hành chính - Tổ chức, đồng thời gửi file mềm theo địa chỉ Email: hctc.dhydtn@gmail.com trước ngày 20/5/2016.

          Trân trọng thông báo./.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

   Đã ký

       PGS.TS Trịnh Xuân Tráng