Phòng KHCN&HTQT trân trọng giới thiệu Thông tin chung về Trường và học bổng một số trường Đại học tại Hàn Quốc.

Chi tiết xem file đính kèm.