Phòng KHCN&HTQT trân trọng giới thiệu Thông tin về chương trình "Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp (AYLTLC) 2017" tại Singapore từ ngày 09/02 đến ngày 17/02/2016