Phòng KHCN&HTQT trân trọng giới thiệu Thông tin về chương trình học bổng Excellence, Pháp và link thông tin về du học Pháp. 

Chi tiết xem file đính kèm.