Xem chi tiết Thông báo về hội thảo VEC 2018 tại đây