Hiện tại Certiport đang có chương trình Beta cho MOS 2016 Word Expert/ Excel Expert thi miễn phí; Thông tin cụ thể xin mời Thầy/ Cô xem trong file đính kèm.

 

Exam:
o Time Limit: 120 minutes
o Exams are available in English only

 Kính mời các thầy cô tại các trường đăng ký tham dự bài thi Miễn phí tại Hà Nội. Thời hạn đăng ký: 18/06/2016. Thời gian thi dự kiến: 20-24/06/2016. 

Trân trọng.

thông tin chi tiết: tải về