Dưới đây là một số hình ảnh của buổi Lễ: 

Các thế hệ Giảng viên Bộ môn chụp ảnh cùng Ban Giám hiệu Nhà trường

 Các Thầy Ban Giám hiệu, Giảng viên Bộ môn chụp ảnh với Ban Giám đốc 5 bệnh viện Đồng Văn, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Giang và Thái Nguyên

Tập thể Bộ môn chụp với Học viên lớp Chuyên khoa 1 Lao Khóa 21 Sơn La

Thầy Hoàng Hà chụp ảnh với Lãnh đạo phòng, khoa của Nhà trường

Thầy, Cô giáo Bộ môn chụp ảnh với Sinh viên lớp Ctu Khóa 48