Cách mạng công nghiệp 4.0 hay còn gọi là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra tại nhiều nước trên thế giới trong. Cách mạng công nghiệp là khoảng thời gian đánh dấu một bước ngoặt lớn của con người trong toàn xã hội, nhờ áp dụng các thành tựu công nghệ mới vào đời sống, từ đó thay đổi bức tranh toàn cảnh về xã hội theo hướng tích cực. Vấn đề đặt ra công nghệ 4.0 có ảnh hưởng như thế nào đến công tác vận động hiến máu và giải pháp nào cho công tác vận động hiến máu đã được thể hiện qua các tham luận:  Công tác vận động hiến máu thời kỳ công nghệ 4.0, Công tác tổ chức hiến máu thời kỳ công nghệ 4.0, Phần mềm mong muốn với công tác hiến máu tình nguyện thời kỳ 4.0, Công tác đào tạo tình nguyện viên vận động hiến máu thời kỳ công nghệ 4.0 cùng nhiều vấn đề đặt ra trong công tác vận động hiến máu đã được các tình nguyện viên, các vị khách mời trao đổi, làm rõ. Có thể nói những vấn đề mới đặt ra trong chương trình tọa đàm sẽ góp phần thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh Thái Nguyên trong thời kỳ công nghệ 4.0.

Cũng tại chương trình, nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận khen thưởng trong công tác hiến máu và vận động hiến máu.