Tham dự chương trình có sự hiện diện đại diện cho các tổ chức cán bộ sinh viên trong toàn trường.

Buổi sinh hoạt đã giành được nhiều giá trị và ý nghĩa to lớn, cán bộ sinh viên trong toàn trường ôn lại truyền thống QĐNDVN nhân dịp Kỷ niệm ngày 30/4 giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, qua đó khơi dậy giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống yêu nước và giữ nước, nâng cao ý thức trách nhiệm chính trị, góp phần thực hiện chủ trương cải tiến nâng cao chất lượng dạy, học và phục vụ, thúc đẩy phong trào dạy tốt, học tốt, công tác tốt trong nhà trường; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền chế độ xã hội chủ nghĩa, tham gia giữ vững ổn định chính trị xã hội, tăng cường quốc phòng và an ninh.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi tọa đàm: