PHẦN 1.ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC HỘI

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2015 của Hội cựu chiến binh Đại học Thái Nguyên và Hướng dẫn số 40/HD-CCB ngày 28/9 của Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên về tổng kết công tác Hội và bình xét thi đua khen thưởng năm 2015, Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Y Dược - ĐHTN tiến hành tổng kết công tác Hội năm 2015:

1. Đặc điểm tình hình

1.1. Thuận lợi

- Trường ĐHYD Thái Nguyên được thành lập 1968, có bề dày kinh nghiệm và uy tín trong công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế cho các tỉnh miền núi phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung.

- Cán bộ nhân viên và giảng viên Nhà trường có truyền thống đoàn kết thống nhất nội bộ Đảng, Ban giám hiệu đến các đoàn thể và giảng viên, CBVC Nhà trường

- Hội viên CCB đa số là người có tuổi, có kinh nghiệm sống và bản lĩnh chính trị vững vàng, ổn định, có nhiều hội viên trong Hội CCB giữ vị trí lãnh đạo, quản lý Nhà trường trong nhiều năm qua.

- Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện của Hội CCB ĐHTN, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHYD TN. 

1.2. Khó khăn

- Cán bộ BCH Hội đều kiêm nhiệm, chưa được đào tạo bài bản chuyên trách, đây thực sự cũng là một trong những khó khăn không nhỏ ảnh hưởng đến hoạt động của Hội.

- Kinh phí hoạt động Hội còn khiêm tôn nên gặp nhiều khó khăn trong triển khai, phối hợp trong các hoạt động của Hội.

2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ

2.1. Công tác xây dựng Hội

Công tác chính trị tư tưởng: Thường xuyên trao đổi nắm tình hình tư tưởng của hội viên, quan tâm giáo dục định hướng nâng cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu của chiến lược \"diễn biến hòa bình\" và các quan điểm, hành động sai trái thù địch. 100% hội viên CCB rất phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Nhà nước. Hội viên tích cực tham gia học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà Nước và các văn bản của cấp trên.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Y dược Thái Nguyên luôn quan tâm công tác xây dựng củng cố tổ chức Hội gắn với nhiệm vụ tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường. Từ khi được thành lập đến nay, Hội luôn xác định công tác kiện toàn, củng cố tổ chức Hội là nhiệm vụ trọng tâm. Do vậy, Ban chấp hành Hội cựu chiến binh nhà trường luôn coi trọng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng cho hội viên, nhất là những hội viên mới được kết nạp, nhằm khơi dậy và phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ, từ đó góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày một vững mạnh.

Bên cạnh đó, Hội thường xuyên duy trì các buổi sinh hoạt định kỳ để trao đổi, bàn bạc và đánh giá những mặt làm được, chưa làm được cũng như kiểm tra giám sát tổ chức Hội và Hội viên thực hiện điều lệ Hội và chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời những yếu kém và phát huy những mặt mạnh. Cũng qua các buổi sinh hoạt để không chỉ kết hợp giáo dục chính trị tư tưởng cho Hội viên mà còn phát hiện và bồi dưỡng những Hội viên có năng lực để bổ sung vào Ban chấp hành Hội. Ngoài ra, Hội còn tích cực phát huy vai trò của đảng viên trong tổ chức Hội.

Ban chấp hành hội CCB của trường đã bám sát chương trình công tác của BCH Hội CCB Đại học Thái Nguyên, của Đảng ủy, Ban giám hiệu, tiến hành xây dựng kế hoạch các hoạt động công tác trong năm và duy trì chế độ sinh hoạt, chế độ báo cáo thường xuyên định kỳ với BCH Hội cấp trên. Các đ/c trong BCH và các hội viên đều tâm huyết, nhiệt tình và phấn khởi với các hoạt động của Hội.

2.2. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa

Trong năm qua 100% hội viên CCB luôn giữ vững và phát huy được bản chất truyền thống \"Bộ đội Cụ Hồ\" trung thành với đường lối, lý tưởng cách mạng của Đảng, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái. Bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ; có đạo đức và lối sống giản dị, gắn bó tình đồng chí đồng đội, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không có hội viên vi phạm nội qui lao động của Nhà trường, chính sách, pháp luật của Nhà Nước.

Các hội viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Tích cực đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức đảng cơ sở theo tinh thần Nghị quyết 12 hội nghị Trung ương 4 (Khóa XI) đồng thời đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ, Đảng bộ Nhà trường, thông qua phân loại chất lượng đảng viên hàng năm. Tích cực hưởng ứng cuộc vận động và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích cực xây dựng và đoàn kết thống nhất cao trong cơ quan, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tất cả các hội viên đều là những người có lập trường tư tưởng vững vàng được tôi luyện từ quân ngũ, phát huy mạnh mẽ truyền thống \"Bộ đội Cụ Hồ\" khi trở về công tác tại trường đều luôn gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà trường, thể hiện là những người tổ chức, thực hiện tốt các nghị quyết của BCH Hội CCB Đại học Thái Nguyên, Nghị quyết của Đảng ủy, Chương trình, kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu nhà trường; tham gia vào các hoạt động xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

2.3. Đoàn kết các thế hệ CCB, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Hội viên

Hội đang xây dựng các nội dung hoạt động với mục đích tăng cường chăm lo đời sống của hội viên, quan tâm đến các đ/c thương binh nhân ngày 27/7 hàng năm, thăm hỏi hội viên khi ốm đau, có bố mẹ qua đời… và đề xuất với chính quyền quan tâm tới hội CCB nhân ngày lễ lớn, ngày truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, ngày kỷ niệm giải phóng hoàn toàn miền Nam 30/4, thống nhất đất nước... Hội vận động các hội viên tham gia đóng góp xây dựng quỹ hội và đóng góp ủng hộ mái ấm đồng đội, tham gia ủng hộ các quỹ vì người nghèo, đồng bào bị bảo lụt do thiên tai hằng năm… 1 ngày lương/1 hội viên do Nhà trường phát động.

2.4. Công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Tích cực tham gia các hoạt động thi đua của Công đoàn, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Trong thời gian qua, Nhà trường đã tạo mọi điều kiện về vật chất, tinh thần cho Hội tổ chức cho hội viên về thăm chiến trường xưa, thăm Điện Biên Phủ. Những hoạt động trên sẽ có tác động tích cực đến tư tưởng của mỗi hội viên, làm cho mỗi hội viên luôn luôn xác định lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện mình để có đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh, giản dị, luôn là tấm gương cho học sinh, sinh viên và các thế hệ kế tiếp học tập, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển ngày càng mạnh mẽ và vững chắc của Trường ĐHYD Thái Nguyên.

Phối hợp với các đoàn thể, nhất là phối hợp với ĐTNCSHCM, Hội SV trường trong các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao. Nói chuyện chuyên đề về tình hình thời sự - chính trị trong nước (biển đông...), các chuyên đề về nghị quyết của Đảng, truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam nhân ngày 22/12; Ngoài ra còn tham gia vào các công tác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự, an toàn giao thông, PCCC an toàn XH trong trường và trên địa bàn.

2.5. Công tác vận động Hội viên gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao

 Thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hội CCB trường là tập chung chỉ đạo, vận động Hội viên phát huy truyền thống, bản chất tốt đẹp của anh bộ đội cụ Hồ, khắc phục mọi khó khăn, đi đầu, gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên từng cương vị công tác được giao. Thực hiện tốt quy chế dân chủ dân chủ ở cơ quan, tham gia đóng góp tích cực vào chương trình kế hoạch đào tạo và phát triển của Nhà trường. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội, do vậy Hội luôn luôn đặt công tác giáo dục chính trị nâng cao nhận thức cho hội viên làm một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Triển khai trong tổ chức hội các cuộc vận động của Đảng, chính phủ; hưởng ứng phong trào thi đua \"Cựu chiến binh gương mẫu\", cuộc vận động \"Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm\", \"Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư\"…và các gia đình hội viên đạt danh hiệu \"Gia đình văn hóa\".

PHẦN 2. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2016

1. Phương hướng

1.1. Vận động CCB tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Đấu tranh chống mọi âm mưu thủ đoạn \"Diễn biến hòa bình\" bạo loạn lật đổ của các thế lực phản động, thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

1.2. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào CCB đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, tích cực hoạt động tình nghĩa nội bộ, thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần của hội viên, phấn đấu xây dựng quỹ Hội đạt và vượt chỉ tiêu.

1.3. Tăng cường đoàn kết tập hợp động viên hội viên CCB phát huy mọi tiềm năng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị và đoàn thể trong cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, đóng góp vào vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước.

1.4. Phối hợp chặt chẽ với Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên chủ động tích cực làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng đạo đức lối sống trong sạch, lành mạnh trong HSSV.

1.5. Tiếp tục chăm lo, củng cố xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tham mưu cho cấp ủy Đảng và chính quyền làm nòng cốt trong công tác vận động CCB và CQN trong giai đoạn cách mạng mới.

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

- Về chính trị tư tưởng: Vận động tập hợp đoàn kết các thế hệ hội CBB giữ vững và phát huy bản chất truyền thống \"bộ đội cụ Hồ\". Trước hết coi trọng tuyên truyền giáo dục đường lối, chủ trương và quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tư tưởng và đạo đức Bác Hồ, nhằm xây dựng cán bộ, hội viên có tư tưởng vững vàng, đoàn kết tin tưởng vào lãnh đạo của Đảng; quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ. Động viên cán bộ hội viên tự giác hoạt động, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phẩm chất trong sạch lành mạnh, sống trung thực thẳng thắn, nói đi đôi với làm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, giao lưu rộng rãi trong nhà trường và khu dân cư trên địa bàn hướng tới ngày kỷ niệm những ngày lễ lớn trọng đại của đất nước .

- Về tổ chức: Coi trọng công tác củng cố kiện toàn phát triển về tổ chức, kết nạp hội viên mới, duy trì sinh hoạt hội có nền nếp và phương thức hoạt động phù hợp để nâng cao vai trò của Hội trong các hoạt động của nhà trường.

3. Các chỉ tiêu phấn đấu

- Tỷ lệ Hội viên tham gia phong trào \"Cựu chiến binh gương mẫu\": 100%.

- Tỷ lệ Hội viên đạt tiêu chuẩn \"Cựu chiến binh gương mẫu\": 100%;

- Tỷ lệ Hội viên đạt tiêu chuẩn \"Cựu chiến binh gương mẫu xuất sắc\": 15%.

- Tỷ lệ Hội viên đạt danh hiệu LĐTT: 90%; CSTĐ: 15%.

- Tỷ lệ gia đình Hội viên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa: 100%.

- Tỷ lệ Hội viên là đảng viên đạt tiêu chuẩn \"đủ tư cách và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên\": 100%.

- Số Hội viên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ:……..

Trên đây là phương hướng, nhiệm vụ trọng tâmnăm 2016, chúng tôi tin tưởng rằng với tinh thần phát huy bản chất tốt đẹp của anh bộ đội cụ Hồ, từng hội viên sẽ nghiên cứu, triển khai cụ thể vào công việc của mình, đơn vị mình để biến phương hướng trên thành hiện thực.