Tại buổi Lễ, lãnh đạo Nhà trường đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các sinh viên và thầy, cô hướng dẫn. Trong thời gian tới, Nhà trường tiếp tục phát triển chương trình đào tạo y khoa theo hướng đổi mới, chương trình đào tạo định hướng chất lượng cao; đẩy mạnh gắn kết giữa nhà trường với bệnh viện để nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên, đào tạo trình độ sau đại học, đáp ứng nhu cầu của xã hội…
 
Hiện nay, Trường Đại học Y - Dược đang đào tạo 6 mã ngành đại học, 31 mã ngành sau đại học và hơn 60 chương trình đào tạo ngắn hạn.