Các hoạt động hợp tác quốc tế giữa Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên và Đại học Yonsei, Hàn Quốc từ năm 2014 về chương trình quản lý y tế toàn cầu (Global Health Leadership Program) đã và đang được thực hiện có hiệu quả. Từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7 năm 2016, Đại học Yonsei, Hàn Quốc đã tổ chức thành công chương trình tổng kết các hoạt động của “Yonsei Global Health Leadership Course 2015” và đề ra phương hướng hoạt động cho “Yonsei Global Health Leadership Course 2016” với nhiều hoạt động phong phú và ý nghĩa. Các cán bộ và sinh viên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên cùng với các cán bộ và sinh viên Trường Đại học Khoa học Y tế - Đại học quốc gia Mông Cổ đã đến Đại học Yonsei, Hàn Quốc để tham gia chương trình cùng các cán bộ và sinh viên Đại học Yonsei và đạt được các kết quả mong đợi.

Ảnh tập thể các Đoàn tham gia chương trình tại Đại học Yonsei, Hàn Quốc  

Về phía Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên,  chuyến đi cũng là cơ hội để cán bộ lãnh đạo của Trường thảo luận về các hoạt động hợp tác thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 trường. 5 sinh viên tham gia chương trình “Yonsei Global Health Leadership Course 2015” đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được nhận chứng chỉ của chương trình, một trong những mốc quan trọng giúp các sinh viên có thể trở thành các nhà quản lý y tế toàn cầu trong tương lai. Bên cạnh đó 5 sinh viên mới tham gia chương trình “Yonsei Global Health Leadership Course 2016” cũng nhận ra được vai trò, trách nhiệm của mình với các hoạt động trong năm tiếp theo. Chương trình kết thúc thành công góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Hàn Quốc và Việt Nam nói chung và giữa hai Trường đại học nói riêng.