Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường;  Đại diện Đảng ủy, Ban giám hiệu, Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội Cựu chiến binh. Lãnh đạo các phòng chức năng, khoa, bộ môn, Trung tâm, Bệnh viện trường. Đại diện các lớp học viên, sinh viên: Ban cán sự các lớp, BCH các chi đoàn, chi hội trong toàn trường.

Hội nghị là diễn đàn để đại diện người học (học viên, sinh viên) gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với Lãnh đạo Nhà trường và Lãnh đạo các đơn vị về những vấn đề liên quan đến công tác người học đang học tập tại Trường. Thông qua Hội nghị, Nhà trường nắm bắt tư tưởng của người học, những vướng mắc, khó khăn và những đề xuất của người học trong học tập, rèn luyện, sinh hoạt, từ đó có biện pháp thích hợp để giải quyết trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm, nhằm tạo điều kiện cho người học học tập tốt, rèn luyện tốt, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, công tác nghiên cứu khoa học cũng như công tác phục vụ trong Trường; đồng thời, cung cấp cho người học những thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Trường liên quan tới chế độ, chính sách đối với người học, quyền và nghĩa vụ của người học trong quá trình học tập tại Trường. Qua đó, kịp thời giải quyết những đề nghị, nhu cầu chính đáng của người học nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người học trong quá trình học tập, rèn luyện.

Hội nghị đã được nghe ý kiến giải đáp của các phòng chức năng liên quan đến trên 100 câu hỏi, thắc mắc tập hợp từ các lớp sinh viên và các ý kiến được giải đáp trực tiếp tại Hội nghị. Ý kiến tập trung vào những nội dung như: công tác tổ chức dạy và học, điều kiện cơ sở vật chất, giảng đường, trang thiết bị, công tác nghiên cứu khoa học của người học; những vấn đề liên quan đến đời sống người học như: KTX, nhà ăn, công tác y tế, các hoạt động ngoại khóa sinh viên, những vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách, hình thức thu học phí; học bổng của người học; trách nhiệm của các đơn vị chức năng trong giải quyết các thủ tục liên quan đến người học.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng ghi nhận những ý kiến đóng góp, phản hồi của người học đã được gửi đến lãnh đạo Trường, đề nghị lãnh đạo các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm trong toàn trường tiếp nhận những ý kiến, đề xuất, đóng góp, kiến nghị của người học về tất cả các hoạt động của Trường, xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp để giải quyết những khó khăn trong học tập cũng như hoạt động của người học, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo và phục vụ học viên, sinh viên của Trường.

Hội nghị đối thoại giữa người học với lãnh đạo Nhà trường năm 2022 đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: