TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC  HỘI THẢO CHIA SẺ KINH NGHIỆM

Chủ đề: “Phát triển chương trình đào tạo dựa trên năng lực: điều dưỡng và nữ hộ sinh”  

Ngày 27 tháng 10 năm 2017, Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên đã tổ chức thành công Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm với chủ đề “Phát triển chương trình đào tạo dựa trên năng lực: điều dưỡng và nữ hộ sinh” với cán bộ Trường Đại học Artevelde, Vương quốc Bỉ.

Hội thảo đã tạo cơ hội cho các hội thảo viên là cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Y Dược được chia sẻ kinh nghiệm phát triển chương trình dựa trên năng lực cho nữ hộ sinh và điều dưỡng viên với cán bộ đến từ Trường Đại học Artevelde. Ngoài ra, Hội thảo cũng là tiền đề cho các hoạt động hợp tác quốc tế như Trao đổi sinh viên, cán bộ; hợp tác phát triển dự án, nghiên cứu... giữa 2 trường trong tương lai tới.

Hiệu trưởng và cán bộ Trường ĐH Y Dược Thái Nguyên chụp ảnh kỷ niệm cùng Đoàn cán bộ Trường ĐH Artevelde, Vương quốc Bỉ