Dự chương trình có GS TS. Velavan TP, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Y học Việt Đức, Đại học Tuebingen; Đại tá PGS.TS. Vũ Ngọc Lâm, Phó Giám đốc Bệnh viện TƯQĐ 108; GS.TS. Nguyễn Lĩnh Toàn Trưởng phòng Sau đại học, HVQY; TS. Đào Andreas Jakob, Trung tâm nghiên cứu Y học Việt Đức/ Đại học Tuebingen. TS Trương Nhật Mỹ, Bệnh viên TWQĐ 108.

Về phía trường Đại học Y - Dược có PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng – Hiệu Trưởng nhà trường cùng lãnh đạo các phòng, khoa chuyên môn.

Tại chương trình, các đơn vị đã trao đổi, thảo luận, thống nhất và ký kết nội dung hợp tác bao gồm: Trao đổi giảng viên, cán bộ nhân viên và sinh viên; phối hợp hỗ trợ các hoạt động chung; Trao đổi các phương pháp trong giảng dạy, nghiên cứu chuyển giao khoa học, công nghệ.

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng trường Đại học Y - Dược nhấn mạnh: Những năm qua, Trường Đại học Y - Dược (ĐH Thái Nguyên) đã có nhiều thoả thuận hợp tác với các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế….Việc ký kết hợp tác hôm nay, sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
Đồng thời, đây là một dấu mốc quan trọng để trường Đại học Y - Dược tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế.

Một số hình ảnh tại chương trình