Trong khuôn khổ dự án PAGEL hợp tác giữa Đại học Potsdam, Đức, Đại học Khoa học Sức khỏe Lào, Đại học Khon Kaen, Thái Lan và Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên là đơn vị chủ trì tổ chức Hội thảo quốc tế chủ đề “Dinh dưỡng trong các trường hợp khẩn cấp” từ ngày 26/09/2016 đến 30/09/2016. Tiếp nối các hoạt động hợp tác, Nhà trường đã cử các cán bộ và giảng viên tham dự  Hội thảo chủ đề “Thừa dinh dưỡng và các bệnh không lây nhiễm” tại Đại học Khoa học Sức khỏe Lào từ ngày 03/10/2016 đến 07/10/2016 và Hội thảo chủ đề “Thiếu máu” tại Đại học Khon Kaen, Thái Lan từ ngày 10/10/2016 đến 14/10/2016. Các hội thảo viên tham gia Hội thảo đã có cơ hội học hỏi các kiến thức mới theo chủ đề, trao đổi kinh nghiệm và giao lưu văn hóa. Các hội thảo diễn ra thành công góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa bốn trường đại học nói riêng và bốn quốc gia nói chung.

Ảnh Hội thảo tại Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

 

Ảnh hội thảo tại Đại học Khoa học Sức khỏe Lào    

Ảnh hội thảo tại Đại học Khon Kaen, Thái Lan