Tin tức nổi bật:
Chuẩn đầu ra

Quyết định về việc cập nhật nội dung Chuẩn đầu ra ngành Răng Hàm Mặt trình độ Bác sĩ

Quyết định về việc cập nhật nội dung Chuẩn đầu ra ngành Răng Hàm Mặt trình độ Bác sĩ của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Cập nhật nội dung chuẩn đầu ra ngành Nội khoa trình độ đào tạo CKI

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên cập nhật nội dung chuẩn đầu ra ngành Nội khoa trình độ đào tạo CKI

Chi tiết

Cập nhật nội dung chuẩn đầu ra ngành Răng - Hàm - Mặt trình độ đào tạo bác sĩ

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên cập nhật nội dung chuẩn đầu ra ngành RHM trình độ đào tạo bác sĩ

Chi tiết

Cập nhật nội dung chuẩn đầu ra ngành Y học dự phòng trình độ đào tạo Thạc sĩ

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên cập nhật nội dung chuẩn đầu ra ngành YHDP trình độ đào tạo Thạc sĩ

Chi tiết

Ban hành "Chuẩn năng lực ngoại ngữ" của sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Quyết định về việc Ban hành "Chuẩn năng lực ngoại ngữ" của sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Cập nhật nội dung chuẩn đầu ra ngành Dược học trình độ đào tạo Dược sĩ Đại học

Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Quy định về xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung chuẩn đầu.

Chi tiết

Cập nhật nội dung chuẩn đầu ra ngành Răng - Hàm - Mặt trình độ đào tạo bác sĩ

Quyết định về việc cập nhật nội dung chuẩn đầu ra ngành RHM trình độ đào tạo bác sĩ

Chi tiết

Cập nhật nội dung chuẩn đầu ra ngành YHDP trình độ đào tạo bác sĩ

Quyết định về việc cập nhật nội dung chuẩn đầu ra ngành YHDP trình độ đào tạo bác sĩ

Chi tiết

Cập nhật nội dung chuẩn đầu ra ngành YHDP trình độ đào tạo thạc sĩ

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên quy định về xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung chuẩn đầu ra ngành YHDP trình độ đào tạo thạc sĩ.

Chi tiết

Chuẩn đầu ra thạc sĩ chuyên ngành Nhi khoa

Chuẩn đầu ra thạc sĩ chuyên ngành Ngoại khoa

Chuẩn đầu ra tiến sĩ chuyên ngành Nội tiêu hóa

Chuẩn đầu ra tiến sĩ chuyên ngành nhi Khoa

Chuẩn đầu ra Chuyên khoa cấp II chuyên ngành Tai mũi họng

Chuẩn đầu ra Bác sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành Da liễu