Bấm vào đây để xem chi tiết thông báo;

 

Nơi nhận tư liệu, hiện vật và thông tin, liên hệ:

1. PGS.TS Hạc Văn Vinh,

Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác Quốc tế

SĐT: 0912 235 226

Email: vinh.hv@tnmc.edu.vn

2. TS Nguyễn Thị Phương Lan

P. Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác Quốc tế

SĐT: 0912 737 553 

Email: ntplan75@gmail.com