* CÁC DANH HIỆU THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

* Tập thể Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

+ 01 Huân chương Độc lập hạng Nhì (2008);

+ 01 Huân chương Độc lập hạng Ba (2003);

+ 01 Huân chương Chiến công hạng Ba (1996);

+ 01 Huân chương Lao động hạng Nhất (1998);

+ 01 Huân chương Lao động hạng Nhì (1993);

+ 02 Huân chương Lao động hạng Ba (1979, 1985);

+ 05 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

+ 01 Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT, 01 Cờ thi đua của Bộ Công an;

+ 08 Cờ thi đua của BCH Đảng bộ, UBND tỉnh Thái Nguyên;

+ Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Công An và Ủy ban nhân dân các tỉnh trong khu vực trung du và miền núi phía bắc. 

* Các tập thể đơn vị thuộc trường

- 03 Huân chương Lao động hạng Ba

- 14 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

- 218 Bằng khen cấp Bộ và Tỉnh

* Các cá nhân

- 02 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân

- 05 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú

- 01 cá nhân được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân

- 16 cá nhân được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú

- 04 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

- 22 cá nhân được nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

- 141 cá nhân nhận Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế

- 02 cán bộ được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc

- 16 lượt cán bộ đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ

- 158 cá nhân được tặng Huy chương, Kỷ niệm chương chuyên ngành

- 33 cá nhân được tặng Bằng khen của Công đoàn và Trung ương Đoàn.

- 10 cá nhân được tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.