Tin tức nổi bật:
Giới thiệu

Danh sách hội viên Hội cựu giáo chức Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên

20/06/2018 14:44:57 - Lượt xem: 13212

Danh sách hội viên Hội cựu giáo chức Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.

Chi tiết

Danh sách Ban chấp hành Hội cựu giáo chức Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Nhiệm kỳ I (2017 - 2022)

20/06/2018 14:44:45 - Lượt xem: 6781

Danh sách Ban chấp hành Hội cựu giáo chức Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên Nhiệm kỳ I (2017 - 2022)

Chi tiết

Điều lệ Hội cựu giáo chức Trường Đại học Y Dược nhiệm kỳ 2017 - 2022

20/06/2018 13:45:19 - Lượt xem: 1177

Hội cựu giáo chức Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những người trước đây là nhà giáo, cán bộ tham gia vào sự nghiệp đào tạo cán bộ Y tế các bậc đào tạo về Y Dược: Trung học, Đại học, Sau đại học.

Chi tiết