Tin tức nổi bật:
Học sinh - Sinh viên

Thông báo về việc Sơ kết học kỳ I, năm học 2022-2023

05/05/2023 21:59:59 - Lượt xem: 366

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo về việc Sơ kết học kỳ I, năm học 2022-2023

Chi tiết

Miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2022-2023 cho sinh viên đang học tại Trường

07/04/2023 10:12:31 - Lượt xem: 365

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2022-2023 cho sinh viên đang học tại Trường

Chi tiết

Cấp trợ cấp xã hội bổ sung học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên

27/03/2023 11:26:49 - Lượt xem: 210

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Cấp trợ cấp xã hội bổ sung học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên

Chi tiết

Miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên

27/03/2023 11:26:42 - Lượt xem: 273

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Miễn, giảm học phí học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên

Chi tiết

Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên

27/03/2023 11:26:37 - Lượt xem: 198

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên

Chi tiết

Hỗ trợ học tập năm 2023 cho sinh viên

27/03/2023 11:26:32 - Lượt xem: 222

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Hỗ trợ học tập năm 2023 cho sinh viên

Chi tiết

Miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2022-2023 cho sinh viên đang học tại trường

15/03/2023 21:57:57 - Lượt xem: 335

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2022-2023 cho sinh viên đang học tại trường

Chi tiết

Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2021-2022 cho sinh viên lớp liên thông YK50B (đợt 5)

14/03/2023 14:54:00 - Lượt xem: 315

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2021-2022 cho sinh viên lớp liên thông YK50B (đợt 5)

Chi tiết

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II năm học 2020-2021

10/03/2023 15:05:27 - Lượt xem: 245

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II năm học 2020-2021

Chi tiết

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ I năm học 2020-2021

10/03/2023 15:04:30 - Lượt xem: 156

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ I năm học 2020-2021

Chi tiết

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên năm thứ nhất học kỳ II, năm học 2021 - 2022

10/03/2023 15:02:57 - Lượt xem: 158

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên năm thứ nhất học kỳ II, năm học 2021 - 2022

Chi tiết

Quyết định về việc cấp học bổng KKHT học kỳ I, năm học 2021 - 2022 cho sinh viên năm thứ nhất

10/03/2023 15:01:04 - Lượt xem: 146

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc cấp học bổng KKHT học kỳ I, năm học 2021 - 2022 cho sinh viên năm thứ nhất

Chi tiết

Danh sách học bổng khuyến khích Học kỳ II năm học 2019-2020

10/03/2023 14:59:59 - Lượt xem: 75

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Danh sách học bổng khuyến khích Học kỳ II năm học 2019-2020

Chi tiết

Quyết định cấp học bổng KKHT học kì 1 năm học 2019-2020

10/03/2023 14:55:08 - Lượt xem: 52

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Quyết định cấp học bổng KKHT học kì 1 năm học 2019-2020

Chi tiết

Quyết định cấp học bổng KKHT học kỳ II năm học 2018-2019

10/03/2023 14:53:16 - Lượt xem: 34

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Quyết định cấp học bổng KKHT học kỳ II năm học 2018-2019

Chi tiết