Tin tức nổi bật:
Học sinh - Sinh viên

Công nhận kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2023

13/09/2023 20:29:13 - Lượt xem: 394

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên công nhận kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2023

Chi tiết

Sổ tay Sinh viên 2023

01/09/2023 22:27:50 - Lượt xem: 2339

Sổ tay sinh viên là tài liệu phát hành chính thức của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên dành cho sinh viên trúng tuyển vào Đại học của Trường năm học 2023-2024. Sổ tay sinh viên cung cấp những thông tin cơ bản, là cuốn cẩm nang quan trọng nhất, là tập tài liệu chính thức để sinh viên tham chiếu trong suốt thời gian học tập.

Chi tiết

Thông báo thực hiện các chế độ chính sách học kỳ I, năm học 2023-2024 cho sinh viên năm thứ nhất

26/08/2023 16:27:38 - Lượt xem: 284

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo thực hiện các chế độ chính sách học kỳ I, năm học 2023-2024 cho sinh viên năm thứ nhất

Chi tiết

Thông báo thực hiện các chế độ chính sách học kỳ I, năm học 2023-2024 cho sinh viên

10/08/2023 14:52:05 - Lượt xem: 331

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo thực hiện các chế độ chính sách học kỳ I, năm học 2023-2024 cho sinh viên

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng Dược sĩ cho SV ngành Dược học K11, K12, K13, K14, LTK18

09/08/2023 09:11:34 - Lượt xem: 156

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng Dược sĩ cho SV ngành Dược học K11, K12, K13, K14, LTK18

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng Cử nhân cho SV ngành Điều dưỡng K15, K16

09/08/2023 09:11:16 - Lượt xem: 178

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng Cử nhân cho SV ngành Điều dưỡng K15, K16

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng Bác sĩ cho SV ngành Răng - Hàm - Mặt K10

09/08/2023 09:07:21 - Lượt xem: 134

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng Bác sĩ cho SV ngành Răng - Hàm - Mặt K10

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng Bác sĩ Y khoa cho SV ngành Y khoa K45, K46, K47, K48, K49, K50

09/08/2023 09:03:46 - Lượt xem: 227

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng Bác sĩ Y khoa cho SV ngành Y khoa K45, K46, K47, K48, K49, K50

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp đại học chính quy và cấp bằng bác sĩ cho sinh viên ngành Y khoa khóa 50SB

08/08/2023 15:44:41 - Lượt xem: 159

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công nhận tốt nghiệp đại học chính quy và cấp bằng bác sĩ cho sinh viên ngành Y khoa khóa 50SB

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng bác sĩ cho SV ngành Y khoa khóa 48SB

08/08/2023 15:42:30 - Lượt xem: 147

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng bác sĩ cho SV ngành Y khoa khóa 48SB

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng bác sĩ cho SV ngành YHDP khóa 11

08/08/2023 15:38:55 - Lượt xem: 112

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng bác sĩ cho SV ngành YHDP khóa 11

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng bác sĩ cho SV ngành YHDP khóa 10

08/08/2023 15:36:03 - Lượt xem: 96

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng bác sĩ cho SV ngành YHDP khóa 10

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng bác sĩ cho SV ngành YHDP khóa 8

08/08/2023 15:33:02 - Lượt xem: 122

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng bác sĩ cho SV ngành YHDP khóa 8

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng bác sĩ cho SV ngành YHDP khóa 7

08/08/2023 15:30:01 - Lượt xem: 141

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng bác sĩ cho SV ngành YHDP khóa 7

Chi tiết

Công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng cử nhân cho SV ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học K3

08/08/2023 15:27:27 - Lượt xem: 108

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công nhận tốt nghiệp đại học hệ CQ và cấp bằng cử nhân cho SV ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học K3

Chi tiết