Tin tức nổi bật:
Học sinh - Sinh viên

Thông báo sơ kết học kỳ I, năm học 2023-2024

14/03/2024 08:41:25 - Lượt xem: 773

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo sơ kết học kỳ I, năm học 2023-2024

Chi tiết

Thông báo thực hiện các chế độ chính sách học kỳ II, năm học 2023-2024 cho sinh viên

01/02/2024 14:20:59 - Lượt xem: 716

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo thực hiện các chế độ chính sách học kỳ II, năm học 2023-2024 cho sinh viên

Chi tiết

Thông báo kế hoạch đăng ký lịch học học kỳ 2 năm học 2023-2024

29/11/2023 15:08:13 - Lượt xem: 893

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo kế hoạch đăng ký lịch học học kỳ 2 năm học 2023-2024

Chi tiết

Chi bổ sung mức hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên

16/10/2023 15:35:42 - Lượt xem: 815

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo chi bổ sung mức hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên

Chi tiết

Chi bổ sung mức hỗ trợ học tập năm 2023 cho sinh viên

16/10/2023 15:33:54 - Lượt xem: 711

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo chi bổ sung mức hỗ trợ học tập năm 2023 cho sinh viên

Chi tiết

Hỗ trợ học tập năm 2023 cho sinh viên

13/10/2023 02:51:07 - Lượt xem: 673

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo hỗ trợ học tập năm 2023 cho sinh viên

Chi tiết

Cấp Trợ cấp xã hội năm học 2023-2024 cho sinh viên

13/10/2023 02:49:15 - Lượt xem: 762

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo cấp Trợ cấp xã hội năm học 2023-2024 cho sinh viên

Chi tiết

Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2023-2024 cho sinh viên

13/10/2023 02:47:38 - Lượt xem: 707

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2023-2024 cho sinh viên

Chi tiết

Miễn học phí học kỳ I, năm học 2023-2024 cho sinh viên

13/10/2023 02:45:59 - Lượt xem: 811

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo miễn học phí học kỳ I, năm học 2023-2024 cho sinh viên

Chi tiết

Miễn, giảm học phí năm học 2023-2024 cho sinh viên

13/10/2023 02:43:24 - Lượt xem: 776

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo miễn, giảm học phí năm học 2023-2024 cho sinh viên

Chi tiết

Sổ tay Sinh viên 2023

01/09/2023 22:27:50 - Lượt xem: 3639

Sổ tay sinh viên là tài liệu phát hành chính thức của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên dành cho sinh viên trúng tuyển vào Đại học của Trường năm học 2023-2024. Sổ tay sinh viên cung cấp những thông tin cơ bản, là cuốn cẩm nang quan trọng nhất, là tập tài liệu chính thức để sinh viên tham chiếu trong suốt thời gian học tập.

Chi tiết

Thông báo thực hiện các chế độ chính sách học kỳ I, năm học 2023-2024 cho sinh viên năm thứ nhất

26/08/2023 16:27:38 - Lượt xem: 883

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo thực hiện các chế độ chính sách học kỳ I, năm học 2023-2024 cho sinh viên năm thứ nhất

Chi tiết

Thông báo thực hiện các chế độ chính sách học kỳ I, năm học 2023-2024 cho sinh viên

10/08/2023 14:52:05 - Lượt xem: 1012

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo thực hiện các chế độ chính sách học kỳ I, năm học 2023-2024 cho sinh viên

Chi tiết

Thông báo đăng ký ở nội trú tại Ký túc xá năm học 2023-2024

27/07/2023 14:55:05 - Lượt xem: 697

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo đăng ký ở nội trú tại Ký túc xá năm học 2023-2024

Chi tiết

Miễn, giảm học phí bổ sung năm học 2022-2023 cho sinh viên đang học tại Trường

10/07/2023 17:07:03 - Lượt xem: 725

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo miễn, giảm học phí bổ sung năm học 2022-2023 cho sinh viên đang học tại Trường

Chi tiết