Tin tức nổi bật:
Học sinh - Sinh viên

Thông báo thực hiện các chế độ chính sách học kỳ II, năm học 2023-2024 cho sinh viên

01/02/2024 14:20:59 - Lượt xem: 316

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo thực hiện các chế độ chính sách học kỳ II, năm học 2023-2024 cho sinh viên

Chi tiết

Thông báo kế hoạch đăng ký lịch học học kỳ 2 năm học 2023-2024

29/11/2023 15:08:13 - Lượt xem: 602

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo kế hoạch đăng ký lịch học học kỳ 2 năm học 2023-2024

Chi tiết

Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên (đợt 3)

13/11/2023 13:12:49 - Lượt xem: 489

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên (đợt 3)

Chi tiết

Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2022-2023 cho SV (đợt 2)

13/11/2023 13:04:33 - Lượt xem: 398

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2022-2023 cho SV (đợt 2)

Chi tiết

Chi bổ sung mức hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên

16/10/2023 15:35:42 - Lượt xem: 530

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo chi bổ sung mức hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên

Chi tiết

Chi bổ sung mức hỗ trợ học tập năm 2023 cho sinh viên

16/10/2023 15:33:54 - Lượt xem: 474

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo chi bổ sung mức hỗ trợ học tập năm 2023 cho sinh viên

Chi tiết

Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên đợt 2

13/10/2023 02:52:34 - Lượt xem: 492

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2022-2023 cho sinh viên đợt 2

Chi tiết

Hỗ trợ học tập năm 2023 cho sinh viên

13/10/2023 02:51:07 - Lượt xem: 450

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo hỗ trợ học tập năm 2023 cho sinh viên

Chi tiết

Cấp Trợ cấp xã hội năm học 2023-2024 cho sinh viên

13/10/2023 02:49:15 - Lượt xem: 526

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo cấp Trợ cấp xã hội năm học 2023-2024 cho sinh viên

Chi tiết

Hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2023-2024 cho sinh viên

13/10/2023 02:47:38 - Lượt xem: 493

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I, năm học 2023-2024 cho sinh viên

Chi tiết

Miễn học phí học kỳ I, năm học 2023-2024 cho sinh viên

13/10/2023 02:45:59 - Lượt xem: 575

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo miễn học phí học kỳ I, năm học 2023-2024 cho sinh viên

Chi tiết

Miễn, giảm học phí năm học 2023-2024 cho sinh viên

13/10/2023 02:43:24 - Lượt xem: 527

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo miễn, giảm học phí năm học 2023-2024 cho sinh viên

Chi tiết

Công nhận kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2023

13/09/2023 16:27:10 - Lượt xem: 891

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên công nhận kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2023

Chi tiết

Sổ tay Sinh viên 2023

01/09/2023 22:27:50 - Lượt xem: 3167

Sổ tay sinh viên là tài liệu phát hành chính thức của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên dành cho sinh viên trúng tuyển vào Đại học của Trường năm học 2023-2024. Sổ tay sinh viên cung cấp những thông tin cơ bản, là cuốn cẩm nang quan trọng nhất, là tập tài liệu chính thức để sinh viên tham chiếu trong suốt thời gian học tập.

Chi tiết

Thông báo thực hiện các chế độ chính sách học kỳ I, năm học 2023-2024 cho sinh viên năm thứ nhất

26/08/2023 16:27:38 - Lượt xem: 645

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo thực hiện các chế độ chính sách học kỳ I, năm học 2023-2024 cho sinh viên năm thứ nhất

Chi tiết