Tin tức nổi bật:
Học sinh - Sinh viên

Miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2022-2023 cho sinh viên đang học tại trường

15/03/2023 21:57:57 - Lượt xem: 209

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Miễn, giảm học phí học kỳ I, năm học 2022-2023 cho sinh viên đang học tại trường

Chi tiết

Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2021-2022 cho sinh viên lớp liên thông YK50B (đợt 5)

14/03/2023 14:54:00 - Lượt xem: 141

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2021-2022 cho sinh viên lớp liên thông YK50B (đợt 5)

Chi tiết

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II năm học 2020-2021

10/03/2023 15:05:27 - Lượt xem: 67

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II năm học 2020-2021

Chi tiết

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ I năm học 2020-2021

10/03/2023 15:04:30 - Lượt xem: 35

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ I năm học 2020-2021

Chi tiết

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên năm thứ nhất học kỳ II, năm học 2021 - 2022

10/03/2023 15:02:57 - Lượt xem: 48

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên năm thứ nhất học kỳ II, năm học 2021 - 2022

Chi tiết

Quyết định về việc cấp học bổng KKHT học kỳ I, năm học 2021 - 2022 cho sinh viên năm thứ nhất

10/03/2023 15:01:04 - Lượt xem: 54

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc cấp học bổng KKHT học kỳ I, năm học 2021 - 2022 cho sinh viên năm thứ nhất

Chi tiết

Danh sách học bổng khuyến khích Học kỳ II năm học 2019-2020

10/03/2023 14:59:59 - Lượt xem: 16

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Danh sách học bổng khuyến khích Học kỳ II năm học 2019-2020

Chi tiết

Quyết định cấp học bổng KKHT học kì 1 năm học 2019-2020

10/03/2023 14:55:08 - Lượt xem: 16

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Quyết định cấp học bổng KKHT học kì 1 năm học 2019-2020

Chi tiết

Quyết định cấp học bổng KKHT học kỳ II năm học 2018-2019

10/03/2023 14:53:16 - Lượt xem: 11

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Quyết định cấp học bổng KKHT học kỳ II năm học 2018-2019

Chi tiết

Cấp học bổng KKHT kỳ I năm học 2018-2019

10/03/2023 14:51:54 - Lượt xem: 12

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Cấp học bổng KKHT kỳ I năm học 2018-2019

Chi tiết

Thông báo số lượng học bổng và danh sách HBKK Học kì II năm học 2017 - 2018

10/03/2023 14:51:02 - Lượt xem: 10

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo số lượng học bổng và danh sách HBKK Học kì II năm học 2017 - 2018

Chi tiết

Thông báo và danh sách sinh viên được hưởng HBKK học kì I năm học 2017 - 2018

10/03/2023 14:49:24 - Lượt xem: 11

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên Thông báo và danh sách sinh viên được hưởng HBKK học kì I năm học 2017 - 2018

Chi tiết

Sổ tay Sinh viên 2022

08/03/2023 10:50:28 - Lượt xem: 71

Sổ tay sinh viên là tài liệu phát hành chính thức của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên dành cho sinh viên trúng tuyển vào Đại học của Trường năm học 2022-2023. Sổ tay sinh viên cung cấp những thông tin cơ bản, là cuốn cẩm nang quan trọng nhất, là tập tài liệu chính thức để sinh viên tham chiếu trong suốt thời gian học tập.

Chi tiết

Sổ tay sinh viên 2021

08/03/2023 10:49:07 - Lượt xem: 16

Sổ tay sinh viên là tài liệu phát hành chính thức của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên dành cho sinh viên trúng tuyển vào Đại học của Trường năm học 2021-2022. Sổ tay sinh viên cung cấp những thông tin cơ bản, là cuốn cẩm nang quan trọng nhất, là tập tài liệu chính thức để sinh viên tham chiếu trong suốt thời gian học tập.

Chi tiết

Sổ tay sinh viên 2020

08/03/2023 10:46:57 - Lượt xem: 13

Sổ tay sinh viên là tài liệu phát hành chính thức của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên dành cho sinh viên trúng tuyển vào Đại học của Trường năm học 2020-2021. Sổ tay sinh viên cung cấp những thông tin cơ bản, là cuốn cẩm nang quan trọng nhất, là tập tài liệu chính thức để sinh viên tham chiếu trong suốt thời gian học tập.

Chi tiết