Tin tức nổi bật:
Tủ sách pháp luật

Quy chế quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

02/08/2022 11:10:00 - Lượt xem: 530

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết

Ban hành Quy định về công tác pháp chế tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

19/04/2022 11:05:20 - Lượt xem: 571

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy định về công tác pháp chế tại Trường

Chi tiết

Ban hành Quy định về nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức, lao động hợp đồng của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

19/04/2022 11:03:12 - Lượt xem: 466

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy định về nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức, lao động hợp đồng

Chi tiết

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

19/04/2022 11:00:21 - Lượt xem: 354

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

19/04/2022 10:57:45 - Lượt xem: 217

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra, kiểm tra của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Ban hành Quy tắc ứng xử của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

19/04/2022 10:54:54 - Lượt xem: 62

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Quy tắc ứng xử của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Ban hành Nội quy lao động của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

19/04/2022 10:51:02 - Lượt xem: 82

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo Quyết định về việc Ban hành Nội quy lao động của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên

Chi tiết

Thông tư số 27/2021/TT-BGDĐT ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài

08/04/2022 17:20:24 - Lượt xem: 205

Thông tư số 27/2021/TT-BGDĐT ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài

Chi tiết

Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT

08/04/2022 17:13:33 - Lượt xem: 208

Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT

Chi tiết

Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học

08/04/2022 17:11:07 - Lượt xem: 224

Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học

Chi tiết

Thông tư số 21/2021/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét hạng, nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thẳng

08/04/2022 17:09:12 - Lượt xem: 205

Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lập

Chi tiết

Thông tư Quy định việc soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học

08/04/2022 17:04:13 - Lượt xem: 165

Thông tư Quy định việc soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học

Chi tiết

Thông tư Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

08/04/2022 17:02:04 - Lượt xem: 149

Thông tư Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam

Chi tiết

Thông tư Quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo

08/04/2022 16:59:03 - Lượt xem: 162

Thông tư Quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo

Chi tiết

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT

08/04/2022 16:57:09 - Lượt xem: 168

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 25/2019/TT-BGDĐT

Chi tiết