Quyết định số 807/QĐ-ĐHTN ngày 31/3/2020 của Đại học Thái Nguyên về việc Ban hành Quy định tạm thời về quản lý người nước ngoài học tập tại Đại học Thái Nguyên

Bấm vào đây để xem nội dung thông tin chi tiết;