Tên luận án: “Thực trạng điều kiện lao động, sức khỏe, một số yếu tố liên quan và hiệu quả giải pháp can thiệp ở người chuyên canh Vải huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang”. 

Chuyên ngành đào tạo:  Y tế công cộng.

Mã số:  9720701.

Người hướng dẫn khoa học:

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Phạm Xuân Đà.

Người hướng dẫn phụ: PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa.

Lý do hoãn: Do ảnh hưởng của dịch Covid 19.

Thời gian hoãn: Đến khi có thông báo mới của Nhà trường. 

Trân trọng cảm ơn!