Hưởng ứng các hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên (1968 - 2018), Khoa Răng Hàm Mặt, Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên sẽ tổ chức Hội nghị Khoa học và Đào tạo liên tục về Răng Hàm Mặt khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 3 tại Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên. Chi tiết xem file đính kèm. Trân trọng!

Thông báo

Mẫu đăng ký Hội nghị