Chủ đề: "Cập nhật kiến thức Chẩn đoán hình ảnh trong thực tế lâm sàng"

Thời gian: Thứ 7 (ngày 25/3/2023)

Địa điểm: Hội trường tầng 10, nhà A1, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

Số 284, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Hình thức: Trực tiếp. Có cấp chứng nhận CME

Bấm vào đây để xem nội dung thông tin chi tiết;