Kết luận thẩm định, TS. BS Phạm Văn Tác, Trưởng Đoàn thẩm định đánh giá cao sự phát triển của Trường trong thời gian qua cả về cơ sở vất chất và đội ngũ giảng viên, đặc biệt sự kết hợp giữa Trường với Bệnh viện trung ương Thái Nguyên rất tốt trong đào tạo chuyên khoa, Bác sĩ nội trú. Đoàn thẩm định, các Thầy chuyên gia chuyên ngành đều đánh giá Trường cơ bản đủ điều kiện đào tạo 03 MÃ ngành chuyên khoa cấp I và 01 MÃ Bác sĩ nội trú thẩm định hôm nay, có góp ý rất chi tiết về chương trình đào tạo theo hướng đổi mới phù hợp với giai đoạn hiện nay cho từng chuyên ngành, tăng đào tạo các môn chuyên ngành, hỗ trợ đặc biệt là đào tạo thực hành lâm sàng nâng cao tay nghề theo hướng cầm tay chỉ việc gắn với các chỉ tiêu tay nghề cụ thể, rõ ràng.                                                     

 Toàn cảnh buổi Thẩm định