THÔNG BÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC

Tên đề tài: Nghiên cứu đặc điểm điện thế kích thích thị giác (VEP) trên trẻ em nhược thị lứa tuổi 6 đến 14 tuổi.

Mã số: ĐH2015-TN05-04

Chủ nhiệm đề tài: TS.Nguyễn Thế Tùng

Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Đại học: Số 510/QĐ-ĐHTN ngày 22/3/2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Thời gian: 08h00, ngày 17/04/2018 (thứ 3).

Địa điểm: Phòng BVLV1 (tầng 6), nhà điều hành 11 tầng, Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên.Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

Thông tin KQNC xem tại đây