Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Phùng Ngọc Tám.
Tên đề tài luận án: “Một số đặc điểm dịch tễ và hiệu quả can thiệp cộng đồng phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue tại hai huyện tỉnh Bến Tre”.
Chuyên ngành đào tạo đầu vào:  Vệ sinh xã hội học và tổ chức y tế

Mã số:  62.72.01.64Chuyên ngành đào tạo chuyển đổi: Y tế công cộng

Mã số:  97.20.701

Người hướng dẫn khoa học:

Hướng dẫn chính: PGS.TS Nguyễn Tuấn Hưng;

Hướng dẫn phụ: PGS.TS Đàm Thị Tuyết.

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 12 năm 2018

Địa điểm: Tầng 6, phòng BVLV1, Tòa nhà 11 tầng, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên.

  Địa chỉ: Số 284, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnhThái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, Thầy Cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ và những người quan tâm đến dự.

Trường Đại học Y – Dược trân trọng cảm ơn.