Tên đề tài luận án: Đặc điểm dịch tễ học, đột biến gen bệnh Thalassemia ở phụ nữ người dân tộc tày và thử nghiệm giải pháp can thiệp tại 6 xã huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên”.

Chuyên ngành đào tạo:  Vệ sinh xã hội học và tổ chức y tế;

Mã số:  62.72.01.64.

Người hướng dẫn khoa học:

Hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng;

Hướng dẫn phụ: GS.TS. Hoàng Khải Lập

.Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 7 năm 2019

Địa điểm: Phòng BVLV1, tầng 6, tòa nhà 11 tầng, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên.Địa chỉ: Số 284, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, Thầy Cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên sau đại học và những người quan tâm đến dự.

Trường Đại học Y – Dược trân trọng cảm ơn.