Tên luận án:  “Nghiên cứu tần suất, đặc điểm lâm sàng và đột biến gen bệnh Thalassemia ở trẻ em dân tộc Tày và Dao tỉnh Tuyên Quang”.

Chuyên ngành đào tạo: Nhi khoa.

Mã số:  9720106.

Người hướng dẫn khoa học:

 PGS.TS. Nguyễn Thành Trung 

TS. Trịnh Văn Hùng

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Y - Dược;

Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên;

Trân trọng cảm ơn!

Bấm vào đây để xem nội dung thông tin chi tiết Luận án;