Tên luận án: " Điều kiện lao động, một số bệnh liên quan nghề nghiệp ở người chăn nuôi gà tại Huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang và hiệu quả của giải pháp can thiệp "

Chuyên ngành đào tạo: Y tế công cộng.

Mã số:  9720701.

Người hướng dẫn khoa học:                               

 GS.TS.  Đỗ Văn Hàm ;                                                                     

 PGS.TS.  Nguyễn Thị Quỳnh Hoa.

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Y - Dược;

Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên;

Trân trọng cảm ơn!

Xem chi tiết thông tin luận án tại đây;