Phòng Đào tạo kính gửi thông tin luận án của NCS. Lê Quốc Tuấn

Tên luận án: “Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nồng độ một số cytokin huyết tương trên bệnh nhân mắc bệnh gan mạn do rượu”

Chuyên ngành đào tạo đầu vào:  Nội tiêu hóa.

Mã số:  62.72.01.43.

Chuyên ngành đào tạo chuyển đổi: Nội khoa

Mã số:  9.72.01.07.

Người hướng dẫn khoa học:

Hướng dẫn chính: PGS.TS. Trần Việt Tú;

Hướng dẫn phụ: PGS.TS. Nguyễn Bá Vượng.

Bấm vào đây để xem chi tiết thông tin luận án (file pdf);

Bấm vào đây để xem chi tiết thông tin luận án (file word);