Tên luận án:  Thực trạng độc lập chức năng trong sinh hoạt hằng ngày và hiệu quả phục hồi chức năng tại nhà cho người bệnh sau đột quỵ não ở Thành phố Thái Nguyên.

Chuyên ngành đào tạo: Y tế công cộng

Mã số: 9720701        

 Người hướng dẫn chính: GS.TS. Hoàng Khải Lập;

Người hướng dẫn phụ: TS. Nguyễn Phương Sinh.

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Y - Dược;

Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên;

Trân trọng cảm ơn!

Bấm vào vào đây để xem nội dung thông tin luận án;