Tên luận án: "Đặc điểm dịch tễ và hiệu quả can thiệp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại hai huyện tỉnh Bắc Ninh"

Chuyên ngành đào tạo:  Vệ sinh xã hội học và tổ chức y tế.

Mã số:  62 72 01 64.

Người hướng dẫn khoa học:                                             

- PGS.TS. Trịnh Xuân Tráng;                                                 

- PGS.TS. Hạc Văn Vinh.

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Y - Dược;

Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên.

Trường Đại học Y - Dược trân trọng cảm ơn!

Xem chi tiết luận án tại đây;