Chuyên ngành đào tạo: Y tế công cộng.

Mã số:  9720701.

Người hướng dẫn khoa học: 

                             PGS.TS. Phạm Xuân Đàn;

                             PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa.

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Y - Dược;

Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên;

Thông tin chi tiết luận án: xem tại đây;

 

Trích yếu luận án;

 

Toàn văn luận án;