Tên luận án: "Sự tăng trưởng thể chất và sức khỏe của trẻ dưới 2 tuổi có mẹ được  bổ sung vi chất dinh dưỡng trước và trong quá trình mang thai tại Thái Nguyên".

Chuyên ngành đào tạo: Nhi khoa.

Mã số:  62 72 01 35.

Người hướng dẫn khoa học:                                             

PGS.TS. Nguyễn Thành Trung;                                                 

TS. Nguyễn Hồng Phương.

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên;

Bấm vào đây để xem nội dung chi tiết luận án;