Tên luận án: "Thực trạng phát hiện, xử trí một số bệnh phổi thường gặp tại trạm y tế xã của tỉnh Thái Nguyên và hiệu quả một số giải pháp can thiệp".

Chuyên ngành đào tạo: Vệ sinh xã hội học & tổ chức y tế.

Mã số:  62 72 01 64.

Người hướng dẫn khoa học: 

                                      PGS.TS. Đàm Khải Hoàn;

                                      PGS.TS. Hoàng Hà.

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Y - Dược;

Phòng Đào tạo trân trọng cảm ơn!

Bấm vào đây để xem chi tiết luận án;