Tên luận án: "Thực trạng tật khúc xạ ở học sinh một số trường trung học cơ sở tại nội thành thành phố Thái Nguyên và thử nghiệm mô hình quản lý tật khúc xạ ".

Chuyên ngành đào tạo: Y tế công cộng.

Mã số:  9720701.

Người hướng dẫn khoa học:              

Hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiến;             

Hướng dẫn phụ: PGS.TS. Đàm Thị Tuyết.

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Y - Dược;

Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên;

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 11 năm 2020;

Địa điểm: Phòng BVLV1, tầng 6, tòa nhà 11 tầng, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên.

Địa chỉ: Số 284, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các Nhà khoa học, Thầy Cô giáo, Nghiên cứu sinh, học viên sau đại học và những người quan tâm đến dự.

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên trân trọng cảm ơn!