Tên luận án: "Hiệu quả can thiệp giáo dục sức khỏe răng miệng cho người cao tuổi dân tộc Sán Dìu mắc bệnh quanh răng tại xã Nam Hòa huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên".

Chuyên ngành đào tạo: Vệ sinh xã hội học và tổ chức y tế.

Mã số: 62 72 01 64

Người hướng dẫn khoa học:

Hướng dẫn chính:  GS.TS. Hoàng Khải Lập; 

 Hướng dẫn phụ: TS. Hoàng Tiến Công.

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 01 năm 2020

Địa điểm: Phòng BVLV1, tầng 6, tòa nhà 11 tầng, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên.

Địa chỉ: Số 284, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, Thầy Cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên sau đại học và những người quan tâm đến dự.

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên trân trọng cảm ơn!