Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ y học cấp Trường cho NCS.Trịnh Đức Mậu.

 Tên luận án: "THỰC TRẠNG BỆNH QUANH RĂNG VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP TRÊN NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ THAY THẾ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG METHADONE TẠI THÁI NGUYÊN  ".

Chuyên ngành đào tạo: Vệ sinh xã hội học và tổ chức y tế.

Mã số: 62 72 01 64.

Người hướng dẫn khoa học:

Hướng dẫn chính: GS.TS. Trịnh Đình Hải;   

Hướng dẫn phụ: PGS.TS. Nguyễn Quý Thái.

Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 9 năm 2019

Địa điểm: Phòng BVLV1, tầng 6, tòa nhà 11 tầng, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên.

Địa chỉ: Số 284, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, Thầy Cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên sau đại học và những người quan tâm đến dự.

Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên trân trọng cảm ơn!