Tên luận án: “Thực trạng điều kiện lao động, sức khỏe, một số yếu tố liên quan và hiệu quả giải pháp can thiệp ở người chuyên canh Vải huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang”. 

Chuyên ngành đào tạo:  Y tế công cộng.

Mã số:  9.72.07.01.

Người hướng dẫn khoa học:

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Phạm Xuân Đà.

Người hướng dẫn phụ: PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa.

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 11 năm 2021.

Địa điểm: Phòng BVLV 6.4, tầng 6, tòa nhà 11 tầng, Trường Đại học Y-Dược,      Đại học Thái Nguyên.

Địa chỉ: Số 284, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Trân trọng cảm ơn!