Tên luận án: "Đánh giá sự phát triển tinh thần vận động của trẻ dưới 2 tuổi có mẹ được bổ sung vi chất dinh dưỡng trước và trong quá trình mang thai tại tỉnh Thái Nguyên".

Chuyên ngành đào tạo: Nhi khoa.

Mã số: 62 72 01 35.

Người hướng dẫn khoa học:

Hướng dẫn chính:  GS.TS. Nguyễn Văn Sơn;

Hướng dẫn phụ:  TS. Nguyễn Hồng Phương.

Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 02 năm 2020

Địa điểm: Phòng BVLV1, tầng 6, tòa nhà 11 tầng, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên.

Địa chỉ: Số 284, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Kính mời các Nhà khoa học, Thầy Cô giáo, Nghiên cứu sinh, học viên sau đại học và những người quan tâm đến dự.Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên trân trọng cảm ơn!